प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

हाइलाइटहरू

वि. नं. ७५१४/२०८०-८१ (खुला), प्रदेश प्रशासन सेवा, विविध समूह, सातौ तह, महिला विकास अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || वि. नं. ७५०१-७५०९/२०८०-८१ (अन्तरतह, खुला तथा समवेशी), प्रदेश/स्थानीय प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह, सातौ तह, प्रशासकीय/लेखा/राजश्व/आलेप अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || तह वृद्धि गर्ने सम्बन्धी सूचना || उम्मेदवारलाई कारवाही गरिएको सूचना || वि. नं. ७५१०-७५१३/२०८०-८१ (प्रदेश अन्तरतह, खुला तथा समावेशी), प्रदेश प्रशासन सेवा, विविध समूह, सातौ तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || विज्ञापन नं. ५०२८-५०३३/२०८०-०८१ (खुला तथा समावेशी) प्रदेश/स्थानीय कृषि सेवा, भेटेरिनरी/लापोडेडे/मत्स्य समूह, पाँचौं तह, पशु स्वास्थ्य/पशु सेवा/मत्स्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा || विज्ञापन नं. ५०२०-५०२७/२०८०-०८१ (खुला तथा समावेशी) प्रदेश/स्थानीय कृषि सेवा, कृषि प्रसार/बाली संरक्षण/माटोविज्ञान/एगृ.इको./बागवानी समूह, पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा ||

हाम्रो बारेमा

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट वि.सं२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म अनुसार संविधानको धारा  २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने र उक्त आयोगको गठनकामकर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ अनुसार  मिति २०७७/१२/११ गते  आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवाप्रदेश अन्य सरकारी सेवाप्रदेश संगठित संस्थाको सेवास्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उमेद्वार छनोट गर्नु प्रदेश लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।


विष्णुप्रसाद नेपाल
अध्यक्ष
कल्पना लम्साल
सदस्य
योगेन्द्र गौचन
सदस्य
ऋषिराम तिवारी
ऋषिराम तिवारी
सचिव
निराजन शर्मा
निराजन शर्मा
प्रवक्ता
9856078015
बाबुराम न्यौपाने
बाबुराम न्यौपाने
सूचना अधिकारी
9856078016
कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू