logo
प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
हाइलाइटहरू:
आयोगको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ || आयोगबाट मिति २०७८/०४/२७ मा हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना ||

हाम्रो बारेमा

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट वि.सं. २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म अनुसार संविधानको धारा  २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने र उक्त आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ अनुसार  मिति २०७७/१२/११ गते  आयोग गठन भई कार्य प्रा...   Read More

 
विष्णुप्रसाद नेपाल
अध्यक्ष
 
कल्पना लम्साल
सदस्य
योगेन्द्र गौचन
सदस्य
 

टेक बहादुर के.सी.
सचिव

 

कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रवक्ता
९८५६०७८०१५

सन्दिप ढुंगाना
सूचना अधिकारी
९८५६०७८०१६

कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू
बिज्ञापन नं‌. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फाईल
१२२-१४८, ५२६-५६२/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका चौथो/पाँचौ तहका प्राविधिक/अप्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन ५२, ४०७
५०१-५२५/०७८-७९ स्थानीय सरकारी सेवाका आठौं तह, मेडिकल अधिकृत र चौथो तहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विस्तृत विज्ञापन ८७२
१०१-१२२/०७८/०७९, ५०१-५२५/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका आठौं तह, मेडिकल अधिकृत र चौथो तहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन ३१, ८७२
मिति बिज्ञापन नं‌. विवरण परीक्षा समय फाईल
कुनै सामाग्री उपलब्ध छैन
मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
कुनै सामाग्री उपलब्ध छैन
पछिल्ला भिडियोहरु सबै हेर्नुहोस् ।