logo
प्रदेश लोक सेवा आयोग
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
हाइलाइटहरू:
वि.नं. १०७-१११/२०७८-०७९(खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अनमी पदको सिफारिस सूचना || स्वास्थ्य सेवाका नवौ तहका प्राविधिक पदहरुको विज्ञापन || वि.नं. १०५-१०६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्निसियन समूह, चौथो तह, ल्याव असिष्टेन्ट पदको सिफारिस सूचना || विज्ञापन नं. ५०१-५०२/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, अधिकृतस्तर आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा || वि.नं. १०३-१०४/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, चौथो तह, बैद्य पदमा उम्मेदवार सिफारिस सूचना ||

हाम्रो बारेमा

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट वि.सं. २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म अनुसार संविधानको धारा  २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने र उक्त आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ अनुसार  मिति २०७७/१२/११ गते  आयोग गठन भई कार्य प्रा...   Read More

 
विष्णुप्रसाद नेपाल
अध्यक्ष
 
कल्पना लम्साल
सदस्य
योगेन्द्र गौचन
सदस्य
 

टेक बहादुर के.सी.
सचिव

 

कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रवक्ता
९८५६०७८०१५

सन्दिप ढुंगाना
सूचना अधिकारी
९८५६०७८०१६

कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू
बिज्ञापन नं‌. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फाईल
१५८-१८०/०७८-७९ स्वास्थ्य सेवाका नवौ तहका प्राविधिक पदहरुको विज्ञापन २५
१५९-१५७, ५६३/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका सातौं तहका प्राविधिक पदहरुको विज्ञापन १२, ७
१२२-१४८, ५२६-५६२/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका चौथो/पाँचौ तहका प्राविधिक/अप्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन ५२, ४०७
५०१-५२५/०७८-७९ स्थानीय सरकारी सेवाका आठौं तह, मेडिकल अधिकृत र चौथो तहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विस्तृत विज्ञापन ८७२
१०१-१२२/०७८/०७९, ५०१-५२५/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका आठौं तह, मेडिकल अधिकृत र चौथो तहका विभिन्न प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन ३१, ८७२

सबै हेर्नुहोस् ।

मिति बिज्ञापन नं‌. विवरण परीक्षा समय फाईल
१२३-/०७८-७९ पौष २१ देखि माघ ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने चौथो र पाँचौ तहका प्राविधिक/अप्राविधिक पदहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना विहान ८ बजे र ३.३० बजे
५०१-५२५/०७८-७९ स्थानीय सरकारी सेवा तर्फ वि.नं. ५०१-५२५/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी) प्राविधिक पदहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना विहानः ८ः०० बजे
१०१-१२२/०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवाका आठौं तह र चौथो तहका विभिन्न प्राविधिक विज्ञापनहरूको (खुला तथा समावेशी) परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्वन्धी सूचना दिनको ३.३० बजे
मिति विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त फाईल
विज्ञापन नं. ५०३/२०७८-०७९ (खुला)¸ स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, चौथो तह, बैद्य पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ५०१-५०२/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, अधिकृतस्तर आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
विज्ञापन नं. १२१-१२२/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, चौथो तह, नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा
वि.नं. ११८-१२०/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ कृषि सेवा, बालीसंरक्षण समूह, चौथो तह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा
विज्ञापन नं. ११७/२०७८-०७९ (खुला)¸ कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, चौथो तह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

सबै हेर्नुहोस् ।

पछिल्ला भिडियोहरु सबै हेर्नुहोस् ।