प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

हाइलाइटहरू

वि.नं. १७२/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, नवौ तह, कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || वि.नं. १२९/०७८-७९(मधेसी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल/स्यानिटरी/इरिगेशन उपसमूह,पाँचौ तह, सव-इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || वि.नं. ५३४/०७८-७९ (महिला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सव-इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्देवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || वि.नं. ५३३/०७८-७९ (खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सव-इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्देवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || वि.नं. ५१५/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, चौथो तह, नायव प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्देवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना || आयोगको विज्ञापन नं. १२३-१२४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह र लेखा समूह, पाँचौ तह, सहायक र लेखापाल पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्वन्धी सूचना || आयोगको विज्ञापन नं. १२३-१२४/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी)¸ प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ||

हाम्रो बारेमा

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट वि.सं२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म अनुसार संविधानको धारा  २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने र उक्त आयोगको गठनकामकर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ अनुसार  मिति २०७७/१२/११ गते  आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवाप्रदेश अन्य सरकारी सेवाप्रदेश संगठित संस्थाको सेवास्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उमेद्वार छनोट गर्नु प्रदेश लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।


विष्णुप्रसाद नेपाल
अध्यक्ष
कल्पना लम्साल
सदस्य
योगेन्द्र गौचन
सदस्य
बिनोद बहादुर कुँवर
बिनोद बहादुर कुँवर
सचिव
कृष्ण प्रसाद आचार्य
कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रवक्ता
९८५६०७८०१५
सन्दिप ढुंगाना
सन्दिप ढुंगाना
सूचना अधिकारी
९८५६०७८०१६
कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू