प्रदेश लोक सेवा आयोग

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

हाइलाइटहरू

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका सहायक चौंथो तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरुको आन्तरिक, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन || प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका सहायक चौंथो तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरुको आन्तरिक, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन || प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा, विभिन्न सेवा, समूह, अधिकृत आठौं र सातौं तहका, विभिन्न प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको || OMR मेसिन खरिदका लागि सूची दर्ता सम्वन्धी सूचना || विज्ञापन नं. ७०१०-७०११/२०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, सातौँ तह, इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस र एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना || योग्यताक्रमबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना || आयोगको वि.नं. ७००७-७००९/२०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आर्क उपसमूह, सातौँ तह, इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ सूचना ||

हाम्रो बारेमा

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट वि.सं२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म अनुसार संविधानको धारा  २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने र उक्त आयोगको गठनकामकर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ अनुसार  मिति २०७७/१२/११ गते  आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवाप्रदेश अन्य सरकारी सेवाप्रदेश संगठित संस्थाको सेवास्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उमेद्वार छनोट गर्नु प्रदेश लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।


विष्णुप्रसाद नेपाल
अध्यक्ष
कल्पना लम्साल
सदस्य
योगेन्द्र गौचन
सदस्य
ऋषिराम तिवारी
ऋषिराम तिवारी
सचिव
-
-
प्रवक्ता
सिला बराल सापकोटा
सिला बराल सापकोटा
सूचना अधिकारी
९८५६०७८०१६
कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू